Billund Lufthavn vil spille en nøglerolle i udviklingen af erhvervslivet i hele Danmark. Det vil lufthavnen også gøre ved at stille attraktive arealer til rådighed for virksomheder og ved at involvere os aktivt i et samarbejde med kommuner og erhvervsorganisationer.

Billund Lufthavn vil understøtte klynger af internationale virksomheder og uddannelser, der kun med en stærk, global infrastruktur kan innovere i tæt samspil med udenlandske kontakter.

Som resultat af stigende globalisering oplever vi stærkere konkurrence – og ikke kun nationalt. Markedet er blevet større, og det handler ikke længere om konkurrence mellem virksomheder i eget land, men om konkurrence mellem virksomheder i alle lande.

Billund Lufthavn skal understøtte globale klynger og være centrum i det innovative Produktionsdanmark, hvor aktører, virksomheder og destinationer fra hele Vestdanmark samarbejder om internationaliseringen af et samlet, konkurrencestærkt Danmark.