Billund Lufthavn er vital infrastruktur med global tilgængelighed. Vi er porten til og fra verden for turismeindustrien og erhvervslivet. Vi vil være en katalysator for vækst i det innovative Produktions-danmark og en essentiel livsnerve for dansk samfundsøkonomi.

Billund Lufthavn er som strukturel og international lufthavn en ansvarlig og betydningsfuld drivkraft, der bidrager til et Danmark i balance. Lufthavnen skal være det stærke centrum, der understøtter nationale og regionale partnerskaber, som sikrer den forsatte udvikling i hele Danmark.

Vi vil øge antallet af passagerer til 7 millioner

Vi vil udvide kapaciteten på luftfragt og tiltrække flere arbejdspladser og relevante virksomheder

Vi arbejder for infrastruktur og større tilgængelighed omkring Billund Lufthavn med motorvej og jernbane

SAMFUNDSØKONOMI VED
3,7 MILLIONER PASSAGERER

21 mia. kr. eksport via lufthavnen
2.700 fuldtidsjob inden for turisme

9.900 fuldtidsjobs og 6 mia. kr. i BNP
knyttet til lufthavnens aktivitet

Lave transportomkostninger gør det attraktivt at eksportere via Billund Lufthavn – særligt højværdivarer. Gode flyruter tiltrækker turister.
En lang række virksomheder er direkte eller indirekte involveret i lufthavnens drift, herunder Billund Lufthavn A/S, flyselskaber, luftfartsmyndigheder, flymekanikere, biludlejningsselskaber osv. samt deres underleverandører.
Bedre adgang til viden og teknologi i udlandet og er med til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Globaliseringen og konkurrencepres fra udlandet giver danske virksomheder tilskyndelse til at effektivisere.
Lufthavnen tiltrækker investeringer fra både udenlandske og danske virksomheder, som er afhængige af gode flyforbindelser.

19½ mia. kr. varig, årlig BNP effekt

21.000 ansatte og
68 mia. kr. i årlig omsætning
hos amerikanske og engelske
datterselskaber i lufthavnens opland

7 mio. passagerer og 160.000 tons gods i 2040

Årlig BNP-effekt vokser med 10½ mia. kr.

BillundAirport 1.05 0 0 URW TrueType 1015903866 BillundAirportBold 1015903866 19½ mia. kr. 30 mia. kr.

+9.000 fuldtidsjob knyttet til lufthavnens drift

18.600 9.900 8.700